Ny
Bästa sättet att förklara psykologiskt perspektiv

Psykologi

Bästa sättet att förklara psykologiskt perspektiv

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Jag tycker det är svårt att avgöra vilket av perspektiven som förklarar människan på bästa sätt eftersom alla på något sätt ...

Ny
Varför brukar människor ha kläder på sig

Psykologi

Varför brukar människor ha kläder på sig

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Psykodynamisk förklaring:
Varför har människor kläder på sig? Det finns många anledningar till varför vi har kläder på ...

Ny
Klinisk psykologi ut för jämfört med hur den ut nu

Psykologi

Klinisk psykologi ut för jämfört med hur den ut nu

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Hur var tanken med den vård som gavs i början av 1900-talet och hur såg den ut?

Under 1800-talet i Sverige kom man ti...

Ny
Studie av Att leva med Schizofreni

Psykologi

Studie av Att leva med Schizofreni

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Detta arbete kommer att undersöka hur det är att leva med schizofreni. Jag kommer att fokusera på två personer med sjukdomen och d...

Ny
Explain one study of the role of pheromones in human behaviour

Psykologi

Explain one study of the role of pheromones in human behaviour

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

A pheromone is a chemical substance produced and released into the environment by an animal affecting the behavior of others of its own...

Ny
Undersökning av korttidsminnets kapacitet | Miller’s teori

Psykologi

Undersökning av korttidsminnets kapacitet | Miller’s teori

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Korttidsminne är en viktig funktion för vår dagliga hjärna och vår förmåga att bearbeta information. En av de mest kända teorie...

Ny
Psykisk hälsa och ohälsa

Psykologi

Psykisk hälsa och ohälsa

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Det är svårt att säga exakt om stressen har ökat eller minskat jämfört med förr, eftersom det finns olika faktorer som kan påve...

Ny
Hur skriver man en laborationsredogörelse

Psykologi

Hur skriver man en laborationsredogörelse

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

En laborationsrapport har till syfte att redovisa för andra vad du gjort och kommit fram till, utan att de behöver utföra experiment...

Psykologiprov Frågor | Minnesmodell | Uppgift i psykologi

Psykologi

Psykologiprov Frågor | Minnesmodell | Uppgift i psykologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

1. Vilken typ av minnen finns (fritt från någon minnesmodell)? Vi har tre olika minnen, korttidsminne, arbetsminne och långtidsminne...

The experiment | Lydnadsexperimentet | Uppgift i psykologi

Psykologi

The experiment | Lydnadsexperimentet | Uppgift i psykologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Lydnadsexperimentet är så kallat ett socialpsykologiskt experiment. Man utförde detta experiment i syfte till att se vilken effektbe...