Ny
Isens smältentalpitet

Fysik

Isens smältentalpitet

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Sammanfattning:
Det vetenskapliga experimentet har ett syfte som är att bestämma entalpiteten för is och för att beräkna hu...

Ny
Labrapport tyngdacceleration

Fysik

Labrapport tyngdacceleration

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Syfte:
Syftet med laborationen är att bestämma vad tyngdaccelerationen blir då en 50 grams vikt får falla från en höjd på...

Ny
Stående våg | Labbrapport

Fysik

Stående våg | Labbrapport

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Syfte:
En labbrapport som undersöker stående vågor på en sträng.

Syftet med laborationen är att bestämma...

Ny
labbrapport | Tyngdacceleration

Fysik

labbrapport | Tyngdacceleration

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Syfte:
En labbrapport som avser att redogöra för tyngdaccelerationen (g) vid ett fritt fall.

Hypotes:
...

Ny
Labbrapport | Stående våg

Fysik

Labbrapport | Stående våg

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Syftet:
Syftet med denna rapport är att undersöka vad som påverkar utbredningshastighet för en stående våg på en sträng...

Ny
Labbrapport | Stående våg | Betyg ej specificerat

Fysik

Labbrapport | Stående våg | Betyg ej specificerat

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Andningsvägar:
1 - Näshålan och munhålan står i förbindelse med luftstrupen som sedan förgrenar sig i två bronker (luftr...

Ny
Pendelns svängningstid | Laborationsrapport

Fysik

Pendelns svängningstid | Laborationsrapport

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Syfte:
Under detta experiment skall det undersökas huruvida en pendels svängningstid påverkas av olika faktorer, vilka i dett...

Ny
Isens smältentalpi | Labbrapport

Fysik

Isens smältentalpi | Labbrapport

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Du kanske redan använder isbitar för att kyla någons drink, men vet du hur detta sker, eller hur många isbitar krävs det för att ...

Ny
Undersökning av resistans, spänning & ström i en elektrisk krets

Fysik

Undersökning av resistans, spänning & ström i en elektrisk krets

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

En krets är en samling av elektriska komponenter som är anslutna till varandra för att skapa en elektrisk ström.

I ...

Ny
Varför vi bör satsa på lagrade energikällor

Fysik

Varför vi bör satsa på lagrade energikällor

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

1. Finns i mängder: Vi har redan förlitat oss på fossila bränslen i många år nu, och vi har allt på plats, redo, för att samla ...