Biobränsle | Fakta uppgift i fysik | Över 2 sidor

Fysik

Biobränsle | Fakta uppgift i fysik | Över 2 sidor

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Biobränsle - är en alternativt förnybar energiresurs. Det erhålls från växt- eller djurråvaror, såväl som från biologiskt avf...

Specifik värmekapacitet | Labbrapport

Fysik

Specifik värmekapacitet | Labbrapport

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Syftet med denna laboration är ett bestämma värmekapaciteten för två olika objekt för att få en förståelse av vad de är uppby...

Fritt fall | Uppgift

Fysik

Fritt fall | Uppgift

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

En vanlig tanke kan vara att tunga föremål bör falla snabbare än lätta, men är det verkligen sant? Principen av ett fritt fall s...

Återvinning | Kör mindre bil

Fysik

Återvinning | Kör mindre bil

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Mindre bil
Varför inte åka mindre bil? Att anpassa tider för kollektivtrafik till alla de resande blir svårt.

...

Virvelströmmar och induktionsspisar

Fysik

Virvelströmmar och induktionsspisar

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Tänk dig att vi placerar en metallplatta ovanpå en spole med järnkärna. Vad kommer att hända med plattan om vi plötsligt slår p...

Virvelströmmar och induktionsspisar

Fysik

Virvelströmmar och induktionsspisar

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Tänk dig att vi placerar en metallplatta ovanpå en spole med järnkärna. Vad kommer att hända med plattan om vi plötsligt slår p...

Röntgenstrålar

Fysik

Röntgenstrålar

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

När en elektron närmar sig en metallyta kommer den att känna av den repulsiva krafter från elektronerna i metallytan. Är rörelsee...

Vågrörelser

Fysik

Vågrörelser

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

En lätt kedja som ligger på ett golv är fastspänd i ena änden i en tyngre kedja. Om vi tar tag den yttersta länken i den lätta k...

Stående vågor i pipor (1)

Fysik

Stående vågor i pipor (1)

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Pipor kan delas in i öppna, halvöppna och slutna pipor beroende på hur de är konstruerade. När ljudet färdas genom pipan kommer d...

Interferens i tunna skikt

Fysik

Interferens i tunna skikt

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

När ljuset träffar ett tunt skikt kommer en del av ljuset att reflekteras tillbaka mot skiktets främre kant (stråle A) medan en del...