Innehållsförteckning
Syfte
Material
Metod
Beräkningar
Resultat
Resultatet
Metoden
Felkällor
Källkritik

Utdrag
Denna laborationen genomförs för att bestämma utgångshastighet av en kula innan den träffar en ballistisk pendel av häftmassa.

Teori För att förstå och utföra de beräkningar som krävs för att få fram ett resultat, behövs formler som passar för laborationens förhållande:

Ballistisk pendel är ett sätt att mäta hastigheten på en kula som avfyras. Genom att låta en kula träffa en relativt tyngre pendel med en elastisk stöt, så bevaras kulans rörelsemängdsmoment, vilket man senare kan använda sig av för att beräkna utgångshastigheten av kulan.

Rörelsemängd är produkten av massa och hastighet samt förklaras med formeln: p = mv. Kinetisk energi är den energi ett föremål eller någon har på grund av dess rörelse. Det kan beräknas med formeln: Ek= mv^2/2

Potentiell energi är en kraft som beror på kroppens läge i ett kraftfält. Med hjälp av denna formel kan potentiell energi beräknas: Ep= mgh.