Introduktion
En vanlig tanke kan vara att tunga föremål bör falla snabbare än lätta, men är det verkligen sant?

Principen av ett fritt fall sägs vara att ett föremål som faller fritt endast påverkas av gravitationskrafter.

Fallet påverkas då endast av jordens gravitationskraft, när det är i närheten av jordens yta.

I denna laboration kommer vi att ta reda på vad som egentligen händer vid ett fritt fall samt om principen stämmer.

Innehållsförteckning
Fritt fall 1
- Inledning 3
- Bakgrund 3
- Syfte 3
- Hypotes 3
- Metod och material 4
- Resultat 5
- Diskussion 6
- Slutsats 6
- Källkritik 6
- Källförteckning 6

Utdrag
Hastigheten i ett visst ögonblick kallas för momentanhastighet eller bara hastighet (Fraenkel et al. 2011).

Om föremålet rör sig med en konstant hastighet blir momentanhastigheten och medelhastigheten lika stor, vilket gör att vi kan använda oss av följande formel för att räkna ut momentanhastigheten: Vm = As/At.

För att ta reda på hur hastighet förändras över tid kan ett hastighet-tid-diagram användas, även kallat v-t-diagram.

I ett v-t-diagram kan man även avläsa hastigheten vid specifika tidpunkter genom att räkna ut k-värdet på grafen.

Tyngdaccelerationen är en konstant och hastighetskurvan är en förstagradsfunktion av tiden, vilket gör att k-värdet kan räknas ut av linjens lutning.

Med ovanstående information i beaktning kan man rita upp resultaten i ett v-t samt s-t diagram för att visa vad tyngdacceleration är.