Introduktion
Genom att anta att universum i ett tidigt skede expanderade med en rent fantastisk hastighet kan vi förklara två observationer som vi inte annars kan förklara.

Man räknar med att expansionen pågick i mindre än 10s, men ökade universums radie med 10^50 gånger.

Utdrag
Här ger olika källor ganska varierande siffror, slutsatsen är ändå att volymen ökade extremt mycket på extremt kort tid.

Det ena problemet som inflationen förklarar är horisontproblemet. Vi kan inte observera objekt som ligger längre bort än 13,7 miljarder ljusår.