Introduktion
Biomassa kan används för både att producera värme och el. Den spelar en viktig roll i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från befintliga kolkraftverk genom sameldning och för produktionen av förnybar värme.

Biomassa är en stor producent av förnybar energi, närmare två tredjedelar av den förnybara energin i europa kommer från biomassa. Det som produceras från biomassa är bioenergi, biogas och biobränslen

Innehållsförteckning
Biomassa som en energikälla:
- Bioenergi:
- Biogas:
- Biobränsler:
- Fördelar med bioenergi
- Var produceras bioenergi och hur stor del av den svenska elförsörjningen står den för?
- Utveckling

Utdrag
Biogas framställs från biomassa som växter, gödsel, organiskt hushållsavfall och slam från reningsverk. Genom rötning bryts denna biomassa ner och bildar då biogas.

Efter tillverkningen består gasen av ungefär 50–75 procent metan och mellan 25–50 procent koldioxid.

För att biogasen ska kunna klassas som fordonsgas renar man gasen från koldioxid i en reningsanläggning genom att höja metanhalten till minst 97 procent.

Biogas kan användas till produktionen av el och värme.

Ett kraftvärmeverk med biogas som bränslekälla kan då använda en gasmotor eller en gasturbin och producera el och värme på samma sätt som ett vanligt kraftvärmeverk.

Biobränsler:
Från biomassa kan också flytande biobränsle produceras och då biodiesel och bioetanol.

Tillverkningen av biodiesel kan göras från vilken typ av biologiskt fett som helst, pris och tillgång styr.

Det biologiska fettet kan vara rapsolja, sojaolja, majsolja och palmolja, men även animaliska fetter som ister och talg går att använda.

Ska dieselbilarna kunna köra på ren biodiesel måste motorerna anpassas, därför är biodieseln som finns i Sverige utblandad med vanlig diesel.