Introduktion
Olika typer av biobränslen är väldigt viktiga energikällor för människan. På grund av miljö skäller har intresset hos människor ökat igen för olika typer av biobränslen.

Biomassan är levande material som kommer från växternas fotosyntes med andra ord vid fotosyntesen bildas.

Innehållsförteckning
Inledning:
Skogsbränsle:
Alkohol Bränslen:

Utdrag
Skogsbränsle har samma miljöfördelar som alla biodrivmedel och andra förnybara energikällor, så de miljöproblem som tas upp i dag som måste lösas i framtiden ligger i utvinning av bränsle.

Å ena sidan kan hylsan i skogen ge lokala negativa effekter, såsom mark nedbrytning, etc. Det är också oroligt att långvarig träd uttag kommer att störa näringsbalansen i skogarna på lång sikt.

Det är att jorden har sprayats till exempel kväve och viktiga mineraler. När det gäller att tvätta kväve är du inte särskilt orolig idag, för på de flesta platser idag finns det ett överskott av kväve.