Introduktion
Jag tror att detta är möjligt, men det kräver vissa uppoffringar, och jag försöker visa hur stora de är för att vi ska kunna ha en klok politisk debatt om framtiden.

Klimatkrisen har skapat olika attityder. Å ena sidan finns det "den kollektiva oviljan eller oförmågan att förverkliga våra begränsningar".

Utdrag
Om några decennier kommer det att fördubblas, vilket ökar belastningen på miljön och naturresurserna.

För att inte förvärra klimatförändringarna, förorena jorden och eliminera fler arter i naturen måste vi minska vår livsstil. Samtidigt bör vi välkomna förbättrad teknik eftersom den kan spara arbetskraft.

Att fortsätta arbeta hårt (eller mer!) Kan dock jämföras med en rulltrappa, vilket kommer att fortsätta förbättra vår produktionseffektivitet och miljöpåverkan.