Utdrag
a) Nietzsche talar om flockbeteende vilket är ett mänskligt behov att anpassa sig till moralen som finns i samhället, de värden som anses vara rätt och fel.

Detta flockbeteende är det som Elin anpassar sig efter. I de samhället hon lever anses homosexualitet som något skamligt. Agnes som är homosexuell blir öppet hånad och mobbad.

Ordet ”lesbisk” används som ett skällsord och killarna i hennes skola sätter upp bilder på nakna tjejer på Agnes skåp.

Detta visar tydligt på att de normer som finns inte inkluderar homosexualitet i vad som är ”rätt”. Ett annat begrepp som Nietzsche använder är slavmoral.

Denna moral driver människan in i fördärvet genom att leda dem i en viss riktning.

Slavmoralen pressar människan att vara svag och lydig som enligt Nietzsche är en sjukdom.

Elin vill inte gå emot flockbeteendet och är rädd för vad andra ska tycka om henne.

Nietzsche skulle rådgiva henne att bekämpa sjukdomen -slavmoralen och därmed vara ensam.

Ensamhet kan vara något läskigt, men enligt Nietzsche är det endast i vår ensamhet vi kan uppnå storhet i livet.

I detta fall kan Elin uppnå storhet i sig själv och komma över sina rädslor. Nietzsche menar att livet är ett lidande men att smärtan inte måste vara något negativt.

Det tragiska i livet har en skönhet, ur smärta föds lycka och därför är lidandet en del av livet och Elin inte bör vara rädd för.

Elin borde därför möta sin rädsla och det är först när hon gör det hon kommer att bli starkare ”Det som inte dödar mig gör mig starkare”.

Enligt Nietzsches filosofi är ett övermänniskan ett tillstånd människan bör försöka uppnå.

Övermänniskan är perfekt, kraftfull, orädd och har övervunnit sina rädslor och brister.

Detta är ett ideal som är svår uppnåeligt men i vissa stunder kan människan uppnå det.

Om Elin möter sina rädslor genom att vara ärlig mot sig själv har hon under denna stund nått ett övermänskligt tillstånd.

Det är då hon når självförverkligande - bli den bästa personen hon kan vara genom att bekämpa slavmoralen och lämna skocken.

b) Enligt Sartre finns det inga objektiva sanningar eller några bestämda värden.

Utifrån detta betyder de att de normer som Elin är rädd för att bryta inte existerar. Hennes rädsla är meningslös då de inte finns några rätt eller fel.

Sartre skulle uppmana Elin att hon är dömd till frihet och därmed tvungen att göra ett val.

En människas öde - intet, det som ännu inte har hänt, bestäms genom handlingar och val.

Elin har därför inte bara möjligheten att forma sitt liv utan hon är även tvungen till att fatta ett beslut.

Då Sartre talar om att det inte finns någon objektiv sanning kan han inte rådgiva Elin till att fatta något särskilt beslut.

Livet hon vill leva är endast en subjektiv tolkning som hon själv måste hitta.

Han kan dock varna henne för faror som kan komma att påverka henne. Ond tro är ett av dem.

Ond tro är när man ljuger för sig själv vilket är en följd av rädsla för frihet.

Man lever i en tro om att man inte kan förändras utan att man är alltid är den personen som man är nu.

Man flyr då från ångesten över frihet och väljer en enklare väg.

Man kan tillexempel göra sig till ett ting, där man inbillar sig att man är styrd av sin omgivning och har et förbestämt öde.