Moment 3 | Filosofi uppgift | A i betyg

Inledning
• Etik och moral betyder nästan samma sak men man kan även tolka dom olika som tillexempel moral kan tolkas som våra konkreta handlingar och tankar inom vad som är gott och vad som är ont eller vad som är rätt fel.

Det kan vara frågor som om det är omoraliskt att vara otrogen mot sin partner. Etik handlar mer om våra argument som i exemplet innan om varför det är omoraliskt att vara otrogen mot sin partner alltså handlar etik mer om hur vi tänker och resonerar kring moral (sorummet.se ,2020).

Om vi säger att något är moraliskt bra betyder det att vi tycker att något är positivt, som att göra andra lyckliga är en bra och positiv sak.

För många människor är lycka en bra sak, och motsatsen till lidande är ont som vi vill undvika. Att vinna ett lotteri kan göra människor mycket nöjda, Men lotterispel ger inte alltid vinst, så lotterier kanske inte anses vara moraliskt bra.

Utdrag
• Utilitarism är en inriktning inom konsekvensetiken som går ut på att man ska " maximera lyckan för så många som möjligt" Från denna utgångspunkt blir ett moraliskt riktigt handlande det som medför positiva värden till många.

Den kallas ibland konsekvensetik då det är konsekvenserna av en handling som avgör om handlingen ska anses bra eller dålig. Alltså hänger det lite ihop med konekevensetik (filosofer.se ,2020).

• Regeletik/pliktetik En pliktetiker anser att det som är rätt är att följa reglerna! Vad en handling har för avsikt eller konsekvens spelar ingen roll - det viktiga är att man följer de regler som finns.

Pliktetik eller regeletik innebär även att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen (sorummet.se ,2020)

• Kategoriska imperativet en filosof vid namnet Immanuel kant var kategoriska imperativ Immanuel Kant försökte hitta på "regler " som skulle passa in.

Kan kategoriskt imperativ kunde ha du bör göra detta och sen är det slut med tillexempel du bör göra X och punkt slut det fanns inget mer med saken.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter