Med samvetet som vapen Filosofi 1 HT 16

Inledning
Civilingenjören Ingvar Bratt har vid sin anställning vid Bofors vapenindustrier skrivit på ett tystnadslöfte gentemot arbetsgivaren. Bratt finner dock efter många års anställning ett antal papper som visar att företaget bryter mot lagen om vapenexport.

Ska Bratt avslöja att företaget bryter mot lagen? Eller hålla tyst? Han vet att ett avslöjande kan komma att få katastrofala konsekvenser – för företaget, de anställda, kommunen, familjen och för honom själv.

Vem ska han vara lojal mot? Anonymt läcker Bratt informationen om företagets lagbrott ut i massmedia. Under tiden påbörjar han en omskolning till lärare, och först därefter går han ut offentligt och tar ansvar för sitt avslöjande. I sin bok ”Mot rädslan” beskriver han sina tankar då han är på väg till Stockholm för att hålla presskonferens.

Utdrag
”-Vad har jag gett mig in på?

Tåget rullar mot Stockholm. Jag är på väg dit för att berätta om vapenfabriken Bofors olagliga affärer – om hur svenska vapen har sålts till förbjudna länder. I ett års tid har jag varit den anonyma ”källan” i den s.k. Boforsaffären, och nu ska jag träda fram. Jag har mycket att fundera på.

Går det att rå på ett stort svenskt företag, vars direktörer har brutit mot lagen? Och inte vilket företag som helst utan landets största vapenindustri – en hörnsten i det svenska försvaret. Kommer invånarna i Karlskoga, som domineras av Bofors med 6300 anställda, att acceptera ett sådant ingrepp?

I synnerhet när anfallet kommer inifrån, från en f.d. anställd ingenjör? Kommer jag att bli en svikare i deras ögon?

-Hur kunde jag hamna i den här situationen? Borde jag inte tänkt igenom vad det innebär att arbeta inom vapenindustrin innan jag började på Bofors? Vad har drivit mig att gå emot det företag som jag tillhört under många år?

Är det en överdriven rättrådighet som får mig att nu hävda regler som i praktiken kanske spelat ut sin roll? Ja, om jag bara visste skulle jag känna mig betydligt mindre osäker och rädd denna soliga majdag 1985.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter