Introduktion
Rättvisa är att dela lika, för att alla i ett jämställt samhälle får lika mycket. Rättvisa är att ge till den som har minst, så att personen kan fyllas och bli lika lycklig som den som redan har.

Rättvisa är att låta den ägande ha rätt till sina ägodelar, eftersom ingen frihet ska tas ifrån den som gjort sig förtjänt av det. Den stora frågan är vad som händer när kakan inte längre kan behållas, delas ut och delas lika samtidigt.

När rättvisan krockar med friheten och det som känns rätt för någon plötsligt blir ett tvång för alla. Frågan är alltså hur ett rättvist samhälle bör se ut.

Utdrag
Rawls kritiserar utilitarismen eftersom den inte gynnar de sämst ställda.2 Att sträva efter att göra en majoritet lycklig sätter minoriteten i förtryck.

Synsättet går hand i hand med behovsprincipen då den som behöver mest hjälp förtjänar att få den.

Det ska finnas resurser som läxhjälp i skolan för den med dyslexi, så att personens nedsättning blir kompenserad på ett rättvist sätt. Olyckliga minoriteter är i större behov än en majoritet som mår helt okej.

Konsekvensen av detta är att man inte fått rätten till sin egen frihet samt ett egenvärde som inte riktigt tas på allvar. Att tvingas ge bort de pengar man tjänat ihop går emot ägandeprincipen och prestationsprincipen.

Nozick ifrågasätter Rawls genom att fråga honom om en fullt seende person är skyldig att ge bort sitt ena öga till den blinda för att göra det rättvist i samhället.

Det är svårt att sätta ett stopp vid vad som faktiskt får behållas som man gjort sig förtjänt av eller fötts med.