Hur mår tonåringar och tonårsföräldrar i dagens samhälle

Inledning
Många tonåringar upplever idag en stor ensamhet och känner sig övergivna av vuxenvärlden. Vissa föräldrar är både fysiskt och psykiskt frånvarande i sina tonåringars liv, och klyftan mellan vuxna och barn är ofta stor.

Utdrag
Tonåringarna är liksom vi vuxna ofta stressade och pressade av olika krav och av rädslan för att inte bli accepterade av omvärlden.

Alla valmöjligheter i samhället ger ungdomar mer frihet än tidigare men de ger även en viss ångest över rädslan för att inte göra rätt val.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter