Introduktion
Hur ser familjer egentligen ut? Ja, det är en fråga som man kan ställa sig i dagens samhälle. Historisk sett har en familj alltid bestått av en mamma, pappa och barn så kallad en kärnfamilj.

Men i dagens samhälle kan man se olika konstellationer av just familjer där en familj t.ex. består av två mammor och barn, så kallad för regnbågsfamilj.

I denna text kommer jag att redogöra vilka familjekonstellationer som finns i dagens samhälle och hur barn påverkas beroende på vilken familjekonstellation de tillhör.

Utdrag
Ett barn påverkas inte av vilken familj barnet är född i enligt rapporten “Barn i regnbågsfamiljer” (Novia yrkeshögskola, 2014) skriven av Linn Braskén & Fredrika Snellman.

Braskén & Snellman jämförde regnbågsfamiljer med kärnfamiljer för att se om det fanns skillnader på hur barn uppfostrades i respektive familj.

Slutsatsen blev att det inte fanns några tydliga skillnader i uppfostran när man jämför med en regnbågsfamilj med en kärnfamilj.