Introduktion
Den socialkonstruktionistiska kunskapsteorin är ett av många alternativ till realismen. När vi använder realismen som kunskapsteori utgår vi från att det finns en värld "där ute" som går att beskriva objektivt, neutralt och utan att beskrivning metoden påverkar verkligheten.

Utdrag
Om man vill redogöra för fenomenet stress utifrån realismen är det viktigt att ställa frågan: "Vad är den exakta definitionen av stress" eller "Vad är stress egentligen?"

Med realismens optik är det mycket viktigt att få svar på den frågan för att kunna handla. Därför dröjer vi kvar lite vid detta innan vi vecklar ut de socialkonstruktionistiska antagandena och idéerna.

För att illustrera frågans ursprung i realismen tar vi ett lite mer lätthanterligt exempel och frågar: "Vad är en kyckling egentligen?"