Innehållsförteckning
Hur vi kan förstå och hantera stress.
Inre stressorer
Yttre stressorer
Exempel- stressorer
Hur kan vi då hantera denna stress?
Ett exempel
Vad händer i kroppen och hjärnan när vi blir stressade?
Vad händer i kroppen vid långvarig stress?
På vilket sätt kan vårt arv och vår miljö påverka hur vi upplever och hanterar stress och kroppens reaktioner?

Utdrag
Det finns två olika typer av stress. Inre stressorer, och yttre stressorer.

Stressorer är vad vi eventuellt kan bli stressade av. Vad vi blir mer eller mindre stressade av är individuellt, och även hanteringen av stressen är individuell.

Innan vi börjar själva texten måste vi lära oss skilja på stress och ångest.

Stress är något vi känner när vi är i en situation vi jagar upp oss i. Ångest är när vi tänker på en situation och oroar oss i förväg.

Om man ser på oss människor ur ett historiskt perspektiv då vi levde på ett annat sätt, ungefär på stenåldern, var stress det man kände då man t.ex blev jagad av en björn.

Vi upplever en direkt fara. Ångest skulle då istället vara då vi tänker på att vi måste gå in i den mörka skogen, vilket skulle kunna vara en fara.

Människor är fortfarande anpassade till ett sådant liv, vilket skapar problem när vi inte längre behöver dessa reaktioner.

Vårt samhälle har förändrats drastiskt sedan stenåldern, och vi behöver inte längre springa ifrån rovdjur eller alternativt gå till attack.