Introduktion
Danny arbetar på en akademisk institution där en ny ledare har lanserat idén om att den ska vara "världens bästa".

Även om han bara har ironi till övers för visionen, måste han konfrontera det faktum att avancemang, resurser och uppbackning är beroende av att han spelar med.

Han har inte nátt sin slutposition och ska konkurrera med sina kollegor inte bara om nya tjänster, utan i synnerhet om hur deras innehåll definieras.

Utdrag
Så han deltar i möten där det ställs upp mål för hur många artiklar, konferenser och workshoppar han ska bidra med, vilka tidskrifter som ger prestige, och det förväntas dessutom att han är aktiv med att söka externa medel.

Därtill ska hans arbetsplats internationaliseras och locka till sig utländska studenter, vilket kräver att undervisningen sker på engelska.

Danny talar utmärkt engelska, men är inte hemmastadd i språket. Undervisningen förvandlas från att vara en glädje till att bli en plåga där han känner sig lätt inkompetent och ur stånd att uttrycka just det som han helst vill säga på rätt sätt.