Dömer vi människor genom deras sätt att tala | A i betyg

Inledning
Talet är vårt viktigaste redskap för att kommunicera med omvärlden. Vårt sätt att tala berättar vårt ursprung, vår utbildningsgrad och vår klasstillhörighet, även om vi inte vill.

Det berättar om vi är glada, arga, självsäkra eller blyga. Det är hur vi pratar som visar vår grupptillhörighet och det är grupptillhörigheten som gör att vi dömer varandra efter tal.

Utdrag
Även om ett land har ett officiellt språk, ändrar människor det till olika dialekter. Runt om i Sverige pratar man olika och detta kännetecknar personens ursprung, exempel stockholmare, göteborgare eller skåning.

Kring detta bildar också individen en identitet, en tillhörighet. Om man sedan förflyttar sig mellan zonerna kan man antingen uppfattas som exotisk eller bli utfryst för att man är annorlunda.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter