Kriminalitet | Sociologi

Alla människor har troligtvis någon gång begått ett brott. Det finns många olika handlingar som räknas som brott. Vissa är grövre och andra är mildare. Att tjuvåka utan att betala, att snatta, använda falsk identifikation och att använda ...


Karakter: A

Ord: 2009

5 Stjerner

Kidnappningen av uppsalastudenten | En analys i kriminologi

Kidnappningen av uppsalastudenten år 2011, som hade sin början i Linköping, blev och är fortfarande ett uppmärksammat brott, just för de annorlunda omständigheterna runt kidnappningen. Bortrövandet genomfördes av Parastou Namdar, en 23-årig...


Karakter: A

Ord: 3107

5 Stjerner

Trevligt folk | integration & mångkultur

I filmen “Trevligt folk” av Filip & Fredrik ser vi ett exempel på integration där integrationsmodellen för kulturell pluralism kommer till att bli en smältdegel. I början kunde vi främst se två olika kulturer som samspelar och existerar br...


Karakter: A

Ord: 2161

5 Stjerner

Varför machokulturen måste avskaffas | Genus & sexualitet

Machokulturen påverkar också hela samhället på andra sätt, det är inte bara männen som mår dåligt av detta utan också kvinnorna. Det är ingen slump att kvinnor strukturellt diskrimineras när männen strukturellt förväntas att göra det ...


Karakter: A

Ord: 1535

5 Stjerner