Kön som social konstruktion

Sociologi

Kön som social konstruktion

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Faktum är att det socialkonstruktionistiska sättet att tänka faktiskt ligger till grund för hur vi tänker oss genus. ...

Sociologiska klassiker

Sociologi

Sociologiska klassiker

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Vem är Vem är Karl Marx (1818-1883)
Marx var filosof, revolutionär, samhällstänkare

Problemområde och centr...

Självmord | Reflekterande uppgift

Sociologi

Självmord | Reflekterande uppgift

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Kollektivt självmord, Hale-Bopps komet och rymdskepp är tre saker som kommit att förknippas med domedagssekten Heaven's Gate. ...

En svensk, en tysk och en italienare

Sociologi

En svensk, en tysk och en italienare

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Ibland pratas det om hur olika människor är beroende på geografiskt ursprung. Skåningar är dryga och värmlänningar är bonniga. ...

Biologi eller sociologi

Sociologi

Biologi eller sociologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Idag är det vanligt att vi pratar om människors bakgrund och tillhörighet med hjälp av begreppet etnicitet men förr - och av vissa...

Individen och den skapande identiteten

Sociologi

Individen och den skapande identiteten

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Identitet
Socialisation är processen under vilken språk, traditioner, kultur och mycket annat lagras in i oss

A...

Jämförelse av de fyra klassikerna

Sociologi

Jämförelse av de fyra klassikerna

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Klassikerna skiljer sig från varandra när det gäller synsätt och tankar. Det handlar mycket om att Emile Durkheim, Karl Marx
...

Självbilden och sociala relationer | Sociologi

Sociologi

Självbilden och sociala relationer | Sociologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Självbilder behöver vara positiva men självgodhet är en verkligt osund strategi, som garanterat leder till social olycka.
<...

Stress och lojalitet | Sociologi uppgift

Sociologi

Stress och lojalitet | Sociologi uppgift

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Stress är alltså inte ett sakligt och objektivt fenomen, utan handlar också om källor till mening.

Och en källa ti...

Skilja självförmåga från storslagna självbekräftelser

Sociologi

Skilja självförmåga från storslagna självbekräftelser

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Storslagna påståenden som "Jag kan göra allt" eller "Det finns inget som heter kan inte" är inte äkta markörer för och bör inte...