Introduktion
I filmen “Trevligt folk” av Filip & Fredrik ser vi ett exempel på integration där integrationsmodellen för kulturell pluralism kommer till att bli en smältdegel.

I början kunde vi främst se två olika kulturer som samspelar och existerar bredvid varandra.

Somalierna hade fortfarande sitt eget språk gentemot varandra, och sin egen jargong man inte hade på samma sätt mot svenskarna.

Här blev det väldigt tydligt att det existerade två kulturer där man har olika sätt att umgås på, på grund av att deras socialisationer har sett mycket annorlunda ut sedan barnsben.

Men under filmens gång kan vi se mer och mer att kulturerna anpassar sig till varandra i en smältdegel.

Vi kan se att somalierna lär sig svenska, får en helt annan motivation till hela det svenska samhället, och i slutet till och med lär svenskar att åka skridskor.

Man anpassar sig till och respekterar varandra. Detta är en väldigt positiv och fin övergång att se vilket är vad som gör det till just en lyckad integrering från båda håll.

Vi kan se att det inte bara är somalierna som anpassar sig, vilket ofta är den generella uppfattningen att den nya kulturen ska anpassa sig till den rådande.

En lyckad integrering äger bara rum om båda parter anpassar sig, vilket vi kan se i filmen.

Man känner att svenskarna och somalierna börjar kommunicera med varandra på sitt eget vis, med en egen jargong vilket visar på den här smältdegeln.

Jag blir glad av att se att inte svenskarna envist håller i sin egna kultur, utan att man är öppensinnad och bjuder till.

Detta exemplet vi kan se på individ eller gruppnivå, behöver vi mer av i vårt samhälle på samhällsnivå.

Utdrag
Kulturell pluralism är en integrationsmodell som innebär att flera kulturer samexisterar med varandra.

Det vill säga, att de inte anpassar sig till varandra utan lever sida vid sida.

Detta tror jag inte skulle fungera, eftersom att det lätt skapas ett vi-dom klimat, där man hela tiden nedvärderar den andra kulturen för att ha andra värderingar och livsstilar, medans de flesta tycker att den egna kulturens tillvägagångssätt är mycket bättre.

Det gör det mycket lätt att beskylla varandra, och återigen kommer den nya kulturen att ses som avvikande och sämre, och vara något av en minoritet.

Däremot finns det också fördelar med kulturell pluralism.

Till exempel får båda kulturerna leva på vilket sätt de vill utan att behöva influeras eller anpassa sig till den andra, vilket man kan tycka låter bra, att alla får sköta sig själva.

Däremot tycker jag att det är naivt att tro att det skulle fungera i längden, vi måste skapa en samhörighet och en gemenskap som inkluderar alla oavsett kultur, vilket innebär att vi också måste anpassa oss till varandra för att kunna respektera varandra.

I dagens Sverige har vi till viss del en kulturell pluralism, vilket inte har fungerat bra alls.

Vi har ett segregerat samhälle fullt av utanförskap och marginalisering, där en viss kultur blir exkluderad och diskriminerad.

Vi har områden som är utanför det samhället där “dem” bor.

Att vi ska ha ett “dem” i landet som skiljer sig från “oss” är hemskt- vi kan inte riskera att det ska hända.