Vad menas med “Mångkultur”

Inledning
Hur ska vi mot den bakgrunden tänka när vi ställs inför begreppet »mångkultur« eller »det mång- Per Bauhn och Dilsa Demirbag-Sten konstaterar (Till fri- betens försvar, 2010) både ha en deskriptiv och en normativ innebörd.

Utdrag
Mångkultur i den första bemärkelsen är helt enkelt ett sakligt konstaterande av en verklighet som strängt taget alltid har existerat knappast något mänskligt samhälle i historien har varit kulturellt enhetligt.

Man kan lika använda uttrycket mångfalden - men somliga upplever också detta begrepp som farligt och hotfullt (se exempelvis min skrift Den farliga mångfalden, Om Sverigedemokraternas världsbild, 2017 och utvidgad 2018).

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter