Vad menas med diskriminering

Inledning
Inledningsvis ska något kort sägas om själva begreppet diskriminering och hur det kanförstås. Enkelt uttryckt syftar diskriminering på särbehandling av individer eller grupper av något skäl.

Ur ett rent språkligt perspektiv måste inte sådan särbehandling per definition vara negativ eller positiv; som det påpekas i Nationalencyklopedin kan diskriminering rent begreppsmässigt vara värdeneutral."

Utdrag
En ofta återkommande ståndpunkt får emellertid sägas vara att (negativ) diskriminering är moraliskt fel –

att den åtskillnad som görs är orättvis, och att det orättvisa i behandlingen av en individ eller grupp beror (helt eller delvis)

på tillhörigheten till en viss grupp eller kategori (som kvinnor, funktionsvarierade, etniska minoriteter m.m.) samt att det inte sker på saklig grund."

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter