Introduktion
Varför tjänar vi olika mycket? Frågan kan delvis besvaras med att marknadskrafterna, åtminstone på lång sikt, bestämmer lönerna. Men inte fullt ut.

Anta att det råder brist på byggnadsarbetare, dvs. efterfrågeöverskott, och arbetslöshet bland läkare, dvs. utbudsöverskott.

Då skulle byggnadsarbetarnas fackför- befinna sig i en bättre situation än ening läkarnas i sina förhandlingar med respektive arbetsgivare.

Utdrag
Det visade sig att arbeten som innehöll de tre första arbetsmiljöproblemen inte var välbetalda. Däremot fanns ett tydligt samband mellan de två sistnämnda arbetsmiljöproblemen och hög lön.

Det måste alltså finnas fler faktorer som spelar in. En sådan faktor är utbildningens längd. Arbeten som kräver lång, obetald utbildning måste kompenseras med högre lön annars kommer alltför få att utbilda sig.

Lönen måste vara hög nog för att arbetstagaren ska hinna ta igen den obetalda studietiden under ett något kortare arbetsliv.