Varför bovetet inte fick vara stolt | Svenska

Inledning
H.C Andersen var en mycket begåvad författare vars sagor ännu lever kvar. En saga kallade han “Bovetet” och är en historia om ett stolt bovete som vägrade att vika sig för blixten. Men vad var egentligen hans budskap med sagan, och varför skrev han den?

Utdrag
Det blir genast intressant om vi ser sagans budskap från ett annat perspektiv. Man kan ställa sig frågan; varför fick inte bovetet tro att han var något? Varför fick han inte tycka att han var bra? Sagan präglas av vad vi idag kallar jantelagen.

Sagan visar på ett samhällsklimat där idealet och budskapet är samma tankesätt som vi idag kan se i en starkare tappning. Man skulle allt veta sin plats och ägna sig åt sitt arbete som vanligt folk. Om man inte trycker ner sig själv och sina förmågor, gör någon annan det åt en.

Detta kan vi också se i nutida verk som till exempel i ungdomsserien “Soy Luna” (Jorge Edelstein, 2016-) där de högmodiga översittarna också alltid får betala till slut. Det kan vi se i serien då Lunas föräldrar jobbar som tjänstefolk åt en familj, och därför bor Lunas familj i samma hus som den familj de arbetar åt.

Familjen som de arbetar för har en dotter, Amber, som ser sig själv vara överlägsen Luna på grund av hennes föräldrars roll.

Amber försöker genom avsnitten sätta dit Luna och göra hennes liv svårt, men i slutändan är det alltid Amber som får betala. Till exempel slutar serien med att Ambers pojkvän inser hur hon beter sig, och därför gör slut för att kunna vara med Luna istället. Amber, som trodde att hon var något, fick till slut en bestraffning för sitt dåliga beteende.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter