Introduktion
Hur mycket underskattar vi vår hörsel? Tar den för givet? Samtidigt som vi många gånger tar hörseln för givet skulle få kunna föreställa sig vara utan den.

Vi glömmer många gånger att det finns människor som saknar hörsel. Människor som inte kommunicerar eller hör på det sätt vi är vana med.

Utdrag
Jo, det behövs istället en satsning på högstadium eller gymnasium elever. Detta görs genom att undervisa obligatoriska teckenspråks lektioner. Minst en gång i veckan. Då kommer båda döva och samhället att tjäna på det på ett långt sikt.

Teckenspråk gynnar elevernas språkutveckling. Det gäller alla elever oavsett om de är döva, har problem med hörande eller har välfungerande hörsel. Eleverna får också en snabbare utveckling inom andra områden, såsom en förbättring i minnesförmåga.