Finska språket borde försvaras | Uppgift | C i betyg

Inledning
Har ni någonsin trott att det finska språket kommer att talas i framtiden eller kommer det plötsligt att försvinna?

Vi vet alla att det finska språket är ett av de största minoritetsspråken och det har talats sidan 1000 till 1500 år f.Kr.

Med tiden blev det finska språket mer utbrett och antalet talare blev större till nästan 5 miljoner talare runt om i världen, förutom de cirka 200 000 till 250 000 människor från Sverige som kunde tala det finska språket.

Därför är det mycket viktigt att bevara det finska språket och skydda det från alla former av glömska.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter