Introduktion
Finska vinterkriget startade i november 1939 då Sovjetunionen gick till anfall mot Finland.

De finska trupperna bjöd på motstånd men kunde inte stå emot Sovjetunionens överlägsna militära resurser.

Finland kapitulerade i februari 1940, men återupptog kampen mot Sovjetunionen i det s.k. fortsättningskriget som påbörjades i juni 1941 i samband med Operation Barbarossa, den tyska invasionen av Sovjetunionen.

I november 1939 krävde Sovjetunionen att få vissa gränsområden av Finland i närheten av Leningrad (dagens S:t Petersburg). Dessutom ville ryssarna ta över några öar längst in i Finska viken.

I gengäld skulle Finland få en del av Östkarelen längre norrut. Syftet med Stalins förslag var att skydda staden Leningrad vid ett eventuellt anfall från Hitlers Tyskland.

Finland gick inte med på de ryska kraven och därför gick ryska trupper utan krigsförklaring över gränsen.

Utdrag
Stalin räknade med en promenadseger (enkel seger) mot finländarna. Därför satte han in bara 20 divisioner, eller ca 340 000 soldater, mot finnarnas 180 000 man. Stalin påstod att kriget bara skulle vara i 12 dagar, men han fick fel. Stridsmoralen kollapsade i många ryska förband och en rysk soldat skrev senare: ”Alltsammans är förlorat nu. Vi går mot en säker död. De slår ihjäl oss som flugor”.

De finska soldaterna kämpade tappert mot övermakten och lyckades hålla stånd i 105 dagar. De ryska marktrupperna fick hjälp av tungt bombflyg, som under den första krigsdagen bombade många finska städer och samhällen. Samma dag som ryssarna anföll utsågs fältmarskalk Carl Gustaf Mannerheim till överbefälhavare över de finska trupperna.

Den redan legendariske Mannerheim, som var en hjälte från finska inbördeskriget (1918), var en skicklig organisatör, men hade då hunnit bli 72 år.

De flesta militära bedömare ansåg att det finska försvaret snabbt skulle bryta samman när ryssarna anföll. Men snart kom märkliga rapporter från kriget i de snöiga, kalla finska skogarna. Ryssarna slogs tillbaka med stora förluster där de gick till angrepp.