Förintelsen | Uppgift | B i betyg

Inledning
Förintelsen ägde rum under 1933 då Hitler kom till makten till 1945 då andra världskriget slutade.

Under förintelsen dödades ungefär 6 000 000 judar och över 7 000 000 andra människor med t.ex. funktionshinder eller homosexuella.

Om inte de gasades ihjäl som de flesta blev annars kunde de bli skjutna eller så dog de av utmattning, svält, sjukdomar, våldsaktioner i ghetton eller i långa dödsmarscher. Men hur kunde egentligen det här hända? Det är de jag ska berätta nu.

Innehållsörteckning
Inledning
Bakgrund
Identifikation
Segregation
Koncentration
Deportation
Förintelsen
Analys

Utdrag
Antisemitismen började redan i slutet av 1800 talet och början på 1900 talet. Från första början så hatades judar för att dem hade fler än en gud och man tyckte att dem var helt dum i huvudet.

Senare var de hatade för att det var dem som skulle ta över världen. Det gillade verkligen inte Adolf Hitler som kom till makten 1933 i Tyskland.

Andra gången Hitler skulle försöka ta makten i Tyskland då han försökte genom politik istället för våld som han gjorde första gången.

Men andra gången då han lyckades så försökte han med politik som gick hans väg och han fick mycket hjälp av hans propagandaminister Joseph Goebbels.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter