Introduktion
Under antiken som varade mellan ungefär år 700 f.kr. till ca år 500 e.kr. uppfanns många nya uppfinningar och många upptäckter samt teorier gjordes.

Kartografi, grunderna inom geometri, vattenkvarnen, filosofi och medicinsk kunskap är några exempel på dessa.

Innehållsförteckning
Antiken
- Uppfinningar och upptäckte
- En diktaturs framväxt

Utdrag
I montern skulle två saker finans. en tavla med bilden till vänster som visar grundtanken med demokrati som under antiken inte alls stämde då man inte hade en så kallad allmän rösträtt.

Som betyder att alla ska ha rätten till att rösta och inte bara män i rätt ålder som inte var slavar. Det var en diktaturliknande demokrati.