Antiken | Uppgift | B i betyg

Inledning
I Gymnasieboks texten “Antiken” (Människans texter Litteraturen 2012) förklarar Lindqvist om de viktigaste delarna inom Antika Grekland: samhällets kultur, demokratins födelse, Greklands gudar, filosoferna och hellenistisk tid.

Inom den första delen angående samhället och deras kultur inleder Linqvist om hur handeln och sjöfarten gjorde så att mynten och skriften vilka var 2 av dom största faktorerna för Greklands utveckling fick betydelse samt om hur överbefolkning och rikedom ledde till kolonisation av områden runt om.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter