Introduktion
Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är en av det stora, fundamentala rättigheterna som vi bygger demokratiska samhällen på.

Hela vikten med yttrandefriheten är att du ska känna dig trygg i att kunna göra din röst hörd i skrift, bild, i tal och på andra olika sätt.

I Sverige är inte yttrandefriheten absolut utan den har i en viss omfattning av begränsningar som gör så att man inte kan säga vad som helst utan att kunna bli bestraffad.

Men trots det kan organisationer som uttrycker hat, missaktning och förakt mot etniska folkgrupper kunna skapa partier och skapa demonstrationer som tillkallar oro och fruktan hos många. En förändring bör ske.

Innehållsförteckning
Inledning
Argument 1
Argument 2
Motargument
Argument 3
Sammanfattning Av Tes Och Argument

Utdrag
Det är inte bara liknande sammanslutningar som missbrukar åsiktsfriheten utan journalister och konstnärer gör det också.

Idag är journalister och konstnärer galet beroende av yttrandefriheten och tryckfrihetsgrundlagen men trots det missbrukar dem de.

Jag tror att de flesta här inne är medvetna om den stora terrorattacken som tog plats i frankrike den 7 januari 2015.

Tidskriften Charlie Hebdo hade åter publicerat mohammed karikatyrer som därefter triggade många, vilket sedan ledde till en terrorattack.

Jag menar inte att våldsbejakande islamister reagerade på rätt sätt när de mördade flera personer och skadade flera, utan det jag vill säga är att det är väldigt onödigt att publicera sådant.