Innehållsförteckning
Ämne:
Problembeskrivning:
Lista på era argument (anledningar till att göra som ni säger):
Era argument i retorisk form (ethos, logos och pathos):

Utdrag
Ämne:jakt

Tes (önskemål och förslag):För att djuren ska sluta lida. Problembeskrivning:
- Nuläge (hur problemet ser ut idag ur olika perspektiv)

Det finns alltför lite med rovdjur i naturen idag och det gör att växtätande är väldigt många det ställer till problem för oss.

Det är många som jagar som också har vapen hemma och om det här fortsätter så har allt flera människor vapen hemma och dem kan begår brott med dem.

Jakten förstör den ekologiska balansen i naturen. Jakten påverkar också rådjursolyckor för djuren blir rädda och springer ut på vägen och det kan också leda till att vi människor kan bli skadade.

Det är också dyrt med jakt dem pengarna skulle man kunna lägga på saker som är bra för samhället.

- Orsaker (vad problemet beror på)
Problemet beror på att vi dödar växtätande djur och att fabrikerna som tillverkar vapen släpper ut gaser. Att det är tillåtet att jaga.

- Möjliga konsekvenser (vad det kan leda till)
Det leder till att växtätande djur blir mindre och så har inte köttätande djur inte mat och att fabriker som tillverkar vapen släpper ut gaser och förstör naturen.

Många djur blir skadeskjutna och springer ut framför vägen och det ger även skaderisk för oss. När man jagar har man vapen och alla som jagar har dem hemma och det kan leda till att folk begår brott.

Vissa människor tycker bara det är kul att döda dem har jakt som hobby. Om vi inte slutar att jaga så kan vissa djur bli utrotade och det kan leda till att vi inte kan få mat. Om man har med sig hundar när man jagar kan dom skadas av dom andra djuren.

Lista på era argument (anledningar till att göra som ni säger):
● Om man skjuter en älg som har barn så måste den uppfostra sig själv
● Vissa har vapen hemma som kan användas till andra saker.
● Djuren blir skadeskjutna och så springer dem ut på väggarna det ger risk till att vi blir skadade.
● Det orsakar trafikskada
● Det är också dyrt med jakt dem pengarna kan läggas på annat
● Vissa djur kan utrotas. Pathos (snyfthistoria)
● Köttätande djur kan få slut på mat
● Hunden som man jagar med kan råka ut för skada
● Att man inte tänker på djurens rätt.
● Det förstör den ekologiska balansen i naturen.