Introduktion
Vi gissar att ovanstående rubrik väcker tankar på getingbo och sanering. Huruvida det stämmer eller inte vet vi dock inte, men vi kan med säkerhet säga att Anticimex är väl kända och flitigt anlitade över hela Sverige.

Har är det då med kunskapen om detta flitigt anlitade företag: När grundades det, vem startade det, vad heter vd:n, vilka tjänster erbjuds… Frågorna är många och du hittar svaret på dem alla i följande artikel.

Innehållsförteckning
Anticimex
- Bolagsfakta
- Bakgrund
- Affärsidé
- Mycket går att göra på egen hand
- Då behöver du ta hjälp
- Läs vår guide om hur du blir av med vägglöss
- Vanliga skadedjur

Utdrag
Att det finns goda möjligheter att bli av med oönskade skadedjur genom att förebygga och bekämpa har förhoppningsvis framgått vid det här laget.

Vi vill dock förtydliga att det gäller så länge angreppen inte är så stora och skadorna så omfattande att de inte går (eller bör) hanteras på egen hand.

Ibland är det helt enkelt så att det, trots upprepade försök och olika typer av behandling, inte går att bli av med vissa skadedjur.

Det kan också vara så att skadorna är av sådant slag att det krävs specialkunskaper och särskilda maskiner och mätverktyg för att komma till rätta med dem. Som vid angrepp av vägglöss till exempel.

Vägglöss är extremt svåra att bli av med så det bästa du kan göra är att begränsa problemen genom förebyggande åtgärder.

Det görs enklast med hjälp av så kallade vägglössfällor som ser till att fånga upp små krypande insekter som ju vägglöss är.

Därefter bör du inte göra något mer än att kontakta en professionell skadedjurstekniker som kan komma ut och bedöma skadans art och omfattning på plats. Med all sannolikhet kommer hen även föreslå lämpliga åtgärder som exempelvis sanering.