Introduktion
Att visa sin tillhörighet inför andra är en viktig del av varje människas sätt att hitta likasinnade och passa in i ett sammanhang.

Detta var livsavgörande för miljontals år sedan eftersom man behövde sin egen flock runt sig för att inte bli dödad av rivaliserande stammar eller vilda djur, men det är även något vi alla eftersträvar än idag. Det finns många sätt men språket är ett av dem.

När man pratar placeras man i ett oundvikligt fack av omgivningen. Detta kan vara både positivt och negativt allt efter vad andra har för referenser. Det sägs att språket är en klassfråga.

Idag hör vi t.ex förortssvenskan med utländsk brytning och egengjorda ord talas av ungdomar som är födda i Sverige och som hör det korrekta svenska språket runt sig dagligen.