VDs ansvar och möjligheter i aktiebolag

Juridik

VDs ansvar och möjligheter i aktiebolag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

En verkställande direktör (VD) är den högsta ledarskiktspersonen i ett aktiebolag och har ansvar för bolagets dagliga verksamhet o...

Dömda brott och det stora mörkertalet

Juridik

Dömda brott och det stora mörkertalet

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Våldtäkt är en allvarlig form av sexualbrott som innebär att någon tvingas till sexuellt umgänge mot sin vilja.

E...

Därför är jag demokratisk socialist | Olof Palmes

Juridik

Därför är jag demokratisk socialist | Olof Palmes

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Olof Palmes tal "Därför är jag demokratisk socialist" är ett kraftfullt och passionerat tal som använder en mängd retoriska tekni...

Stöd till låginkomsttagare med utmaningar

Juridik

Stöd till låginkomsttagare med utmaningar

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Bruksvärdeshyra är en form av hyra som baseras på värdet av den egendom som hyrs ut, snarare än på marknadspriset.

...

Skolmassakrer och våld i skolor

Juridik

Skolmassakrer och våld i skolor

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Skolmassakrer är en tragisk händelse som skakar samhället och lämnar många människor chockade och sörjande.

De f...

Rättsfallsanalys | Fallet | Svensson vs. Svensson | från 1992

Juridik

Rättsfallsanalys | Fallet | Svensson vs. Svensson | från 1992

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

"Svensson vs. Svensson" är ett rättsfall som avgjordes 1992 där en man, Sven Svensson, stämde sin frånskilda fru, Maria Svensson, ...

Lagstiftningsprocessen | en lagförslag som skulle tillåta barnaga

Juridik

Lagstiftningsprocessen | en lagförslag som skulle tillåta barnaga

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Lagstiftningsprocessen är den process som reglerar hur nya lagar skapas och ändras. Den är annorlunda från land till land, men i al...

Granskning av 312 förslag för fåmansföretag

Juridik

Granskning av 312 förslag för fåmansföretag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Promemorian tar upp skatterätten genom en kritisk granskning av en juridisk text skriven av juristdoktor Urban Rydin, publicerad i Sve...

Definiering av fel i en vara enligt Köplagen

Juridik

Definiering av fel i en vara enligt Köplagen

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Det rättsliga problemet i fråga om fel i en vara enligt Köplagen är att fastställa om varan uppfyller kravet på att vara i övere...

Svartarbete inom snabbmatsbranschen

Juridik

Svartarbete inom snabbmatsbranschen

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Svartarbete, även känt som svartjobb eller svart ekonomi, är arbete som utförs utan att arbetsgivaren har rapporterat det till skat...