Begränsa yttrandefriheten för ett tryggare samhälle | Uppgift

Inledning
Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är en av det stora, fundamentala rättigheterna som vi bygger demokratiska samhällen på.

Hela vikten med yttrandefriheten är att du ska känna dig trygg i att kunna göra din röst hörd i skrift, bild, i tal och på andra olika sätt.

I Sverige är inte yttrandefriheten absolut utan den har i en viss omfattning av begränsningar som gör så att man inte kan säga vad som helst utan att kunna bli bestraffad.

Men trots det kan organisationer som uttrycker hat, missaktning och förakt mot etniska folkgrupper kunna skapa partier och skapa demonstrationer som tillkallar oro och fruktan hos många. En förändring bör ske.

Innehållsörteckning
Inledning
Argument 1
Argument 2
Motargument
Argument 3
Sammanfattning Av Tes Och Argument

Utdrag
Att begränsa yttrandefriheten kan ses som försöka att tysta det fria ordet som anses vara ett angrepp mot det demokratiska samhället.

Jag tror att den första tanken hos folk, eller iallafall hos mig när jag hörde orden “ begränsa yttrandefriheten” var “mindre rättigheter”.

Men så behöver det inte vara. Många anser att yttrandefriheten redan är begränsad ( vilket den är ) eftersom att de den mänskliga rättigheten : rätten till privatliv , alltså skydd för integriteten.

Detta gör då att man inte får använda sin yttrandefrihet på ett sätt som kränker andra människor på ett brottsligt sätt.

Exempel på dessa brott kan vara hets mot folkgrupp, olaga hot, olaga integritets trång etc. En del hävdar att för att kunna ha ett demokratisk land så behöver vi inte begränsa yttrandefrihet ytterligare

för att kunna upprätthålla en demokrati är att fritt argumentera och debattera. En livskraftigt debatt är en är ett tecken på en frisk demokrati.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter