Media har två viktiga roller i ett demokratiskt samhälle

Innehållsörteckning
GRANSKNING AV MAKTHAVARE:
FORUM FÖR DEBATT:

Utdrag
Media behövs för att granska samhäl- let. Det gäller såväl makthavare, i form av politiker och myndigheter, som andra inflytelserika aktörer, t.ex. i näringslivet. Utan denna granskning är risken stor, för att inte säga oundviklig, att korruption och maktmissbruk undergräver demokratin.

Granskningen fungerar bara om medierna är fria. Med det menas att medieföretagen och journalisterna är fria gentemot alla särintressen i samhäl- let, alltifrån staten till näringslivet och enskilda. Begreppet tredje statsmakten används i Sverige för medias samhällsgranskning.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter