Viktiga vandringar ’Abrahamitisk Religionerna’

Innehållsörteckning
. . . av Abraham
. . . av Moses
. . . av Jesus
. . . och av Mohammed

Utdrag
Tillsammans med sin hustru och sitt folk lämnar Abraham efter Guds uppmaning sina välkända marker och beger sig på vandring mot Kanaans land.

Flera prövningar väntar under färden men Abrahams stora tilltro till Gud hjälper honom och hans följe. Genom denna vandring kan man säga att Abraham blir vår historias förste invandrare.

an lämnar allt bakom sig och blir en gemensamma främling med ett annat, språk och en annan religion i ett nytt land. Många människor på jorden kan känna igen sig berättelsen om honom.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter