Introduktion
I religionens språk används ofta bilder och symboler för att beskriva det gudomliga och heliga, och för att uttrycka det ofattbara.

Ofta hör bilderna och symbolerna hemma i respektive religions ursprungsmiljö. Hinduism och buddhism, med sitt ursprung i Indien, använder t.ex.

Utdrag
En gång sa han att det är lika svårt för en rik att komma till himlen som det är för en kamel att komma genom ett nålsöga.

Den bilden gjorde det lättare för människorna som lyssnade att förstå hans verkliga budskap.

När man hittar bilder och symboler i en text, kan det därför vara bra att fundera över:
- Varför används just den bilden eller symbolen?
- Vad vacker den för känslor och associationer?

De religiösa symbolerna och bilderna kan vara mer eller mindre laddade. Att kristna kallar Gud för fader är t.ex. i muslimska ögon märkligt eftersom ordet fader är så mänskligt.