Bildspråk och symbolik inom Religionerna | B i betyg

Inledning
I religionens språk används ofta bilder och symboler för att beskriva det gudomliga och heliga, och för att uttrycka det ofattbara.

Ofta hör bilderna och symbolerna hemma i respektive religions ursprungsmiljö. Hinduism och buddhism, med sitt ursprung i Indien, använder t.ex.

Utdrag
En gång sa han att det är lika svårt för en rik att komma till himlen som det är för en kamel att komma genom ett nålsöga.

Den bilden gjorde det lättare för människorna som lyssnade att förstå hans verkliga budskap. När man hittar bilder och symboler i en text, kan det därför vara bra att fundera över:

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter