Begravningsriter inom judendomen | B i betyg

Inledning
En begravningsceremoni kan ha många syften. Ett viktigt sådant är att den kan fungera som ett sätt att ta farväl av den som har dött och att uttrycka sin sorg och saknad.

I samband med ceremonin träffar man andra som känner likadant, vilket kan vara tröstande. Den kan då vara en mycket viktig del i sorgearbetet.

Utdrag
Judar tänker sig att människans själ lever vidare efter döden, på ett sätt som endast Gud vet. Man väntar på att Messias ska komma med fred och Guds rike.

När en jude eller judinna har dött ska den äldste sonen sluta den dödes ögon och mun. Kroppen täcks och man tänder ett ljus.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter