Gud uppenbarar sig inom Abrahamitiska religionerna

Innehållsörteckning
... för Abraham
... för Moses
...genom Jesus
... och för Muhammed

Utdrag
I den babyloniska staden Ur, i nuvarande Irak, lever vid tiden runt 1800 f.Kr. stamhövdingen Abraham, Han vandrar med sitt folk och sin boskap runt i landskapet.

Folket är polyteister (månggudadyrkare) och Abrahams far Terach (Bibelns namn) /Azar (Koranens namn) lever på att tillverka gudabilder i lera, berättar Koranen.

I det som judar kallar hebreiska Bibeln och kristna kallar Gamla Testamentet, berättas det om hur Abraham en dag får en uppenbarelse från Gud.

Abraham välsignas av Gud och får uppmaningen att lämna sitt land och bege sig till det land som Gud ska visa honom.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter