Innehållsförteckning
... för Abraham
... för Moses
...genom Jesus
... och för Muhammed

Utdrag
I den babyloniska staden Ur, i nuvarande Irak, lever vid tiden runt 1800 f.Kr. stamhövdingen Abraham, Han vandrar med sitt folk och sin boskap runt i landskapet.

Folket är polyteister (månggudadyrkare) och Abrahams far Terach (Bibelns namn) /Azar (Koranens namn) lever på att tillverka gudabilder i lera, berättar Koranen.

I det som judar kallar hebreiska Bibeln och kristna kallar Gamla Testamentet, berättas det om hur Abraham en dag får en uppenbarelse från Gud.

Abraham välsignas av Gud och får uppmaningen att lämna sitt land och bege sig till det land som Gud ska visa honom.

Abraham vand- rar därför med sin hustru Sara och sitt folk till Kanaans land.

När Gud nästa gång uppenbarade sig för Abraham sluter han förbund med honom samt lovar den ännu barnlöse Abraham att hans säd ska bli lika talrik som stjärnorna på himlen.