Introduktion
De är monoteismens tre religioner, det vill säga de tror på en enda pelare, och vissa människor betraktar honom som den religion som finns för alltid och skapade människan och världen.

Enligt dessa tre religioner är Gud helig.

Utdrag
I judendomen uppnåddes detta genom ett förbund med Moses, en israel.

Till den han väljer. Kristna tror att Gud hjälper mänskligheten genom att ge oss försoning möjligheter som Jesus.

Muslimer tror att Gud försökte rädda oss genom profeterna, särskilt Muhammad.