Innehållsförteckning
Islamisk kvinnosyn
Judisk kvinnosyn
Kristendomen kvinnosyn

Utdrag
Kvinnosynen har inom kristendomen sett olika ut beroende på kulturer och tider man har levt i. Och så är det även idag, det är svårt att beskriva en enhetlig syn på kvinnor inom kristendomen. Grunden till synen på människan och på män och kvinnor finns i bibelns första kapitel.

Där står det att Gud skapade människan till sin avbild och att han skapade dem till man och kvinna. Både män och kvinnor är Guds avbilder och som sådana precis lika viktiga och värdefulla.

I vissa kristna kyrkor tänker man att mannen och kvinnan ska ha lite olika uppgifter både i familjen, i samhället och i kyrkan, t.ex. så att endast män kan vara präster medan kvinnor har andra uppgifter, men bl.a. i många protestantiska kyrkor är kvinnor och män jämställda även i den frågan.

Kvinnan har alltid välkomnats i kristna församlingar, men deras roll har varit degraderad till att tiga. Så här låter det från Paulus i första Korinthierbrevet (14:34-35): “Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomster.”

Detta är en ofta citerad passage ur Bibeln och dylika citat visar på kvinnans underordnade ställning inom kristendomen, men också förstås i det samhälle där detta uppstod från.

De som utpekades som häxor var för det mesta kvinnor. Häxor var någon som ansågs kopulera med djävulen och just kvinnor antogs ha sämre motståndskraft och som inte kunde skydda sig mot att ”övertas” av onda akter. Kan vila på den gamla fördomsfulla synen på kvinnor som var gravida sämre dygd än män. Går tillbaka till Bibels Eva som inte kunde mostå frestelsen att smaka på äpplet.