Introduktion
Visst finns det många likheter men också skillnader mellan de tre Abrahamitiska religionerna.

För att förstå hur och varför religionerna inte skiljer sig så mycket ifrån varandra måste vi gå tillbaks till religionernas början.

Utdrag
En annan likhet mellan de tre religionerna är de egenskaper som gud besitter, inom alla tre religioner är han en barmhärtig herre som förlåter sitt folk.

Ytterligare likhet finns i att alla de abrahamitiska religionerna har en ”helig” bok. Inom judendomen så är det Tanakh som innehåller de heliga skrifterna, inom kristendomen så är det biblen som innehållar de heliga skrifterna och inom islam så finns de heliga skrifterna samlade i koranen.

Något som också ofta förekommer i de ”heliga böckerna” är profeter, dessa kan man alltså finna alla tre religioner.