Religion och identitet | Religion uppgift

Inledning
Vetenskapliga studier byggda på människors beteende sett utifrån olika perspektiv går under namnet beteendevetenskap. Här ingår begreppet identitet – synonymt med självbild.

Identitet handlar om en individs medvetenhet om sig själv som unik. En stark koppling mellan identitet och livsåskådning finns.

Utdrag
Vetenskapliga studier byggda på människors beteende sett utifrån olika perspektiv går under namnet beteendevetenskap. Här ingår begreppet identitet – synonymt med självbild.

Identitet handlar om en individs medvetenhet om sig själv som unik. En stark koppling mellan identitet och livsåskådning finns.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter