Introduktion
Tolkning förknippas ofta med religion men kan också handla om hur man tolkar olika symboler, böcker, filmer och olika personer och värderingar.

När det kommer till religion så brukar man ofta resonera om dem olika heliga tidskrifterna.

Inom de abrahamitiska religionerna så besluts olika regler under omständigheter som de troende måste kunna tolka, förstå och anpassa sig efter.

Man tillhör en grupptillhörighet i samhället där man måste anpassa sig efter vissa villkor.

I dessa religioner framkommer det olika värderingar och fördömanden om bland annat identitet, giftermål och exempelvis delade meningar om kvinnors rättigheter.

man brukar på ett enkelt sätt prata om två olika tolkningar/förhållanden inom religioner för att förtydliga.

Innehållsförteckning
Tolkning och Identitet
Källdiskussion
Sammandrag och Analys

Utdrag
Tommy nämner att man lever i celibat om man är homosexuell. Celibat är totalt avstående från giftermål.

Han pratar även ur ett biologiskt perspektiv att sexualiteten är ett sätt att föröka sig för människan som argument.

Synen i texten är ett konservativt sätt. I artikeln tas det upp om att den heterosexuella rollen skall råda eftersom att den homsexuella rollen är en synd.

Pingstpastorns roll är att tala om vad som är en synd och inte. I detta fallet så var homsexualitet en upprepad synd som resulterar negativt efter döden.

Det pratas mycket om Bibelns sätt att tolka saker i detta fallet homsexualitet och man bevara så som det nästan alltid har varit i samhället. Man förknippar historiska texter (Bibeln) som fakta.

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/l1Jg6A/man-kan-inte-vara-muslim-och-homofob

“Man kan inte vara Muslim och Homofobi” av Nedjma Boucheloukh. Källan är Aftonbladet vilket är en Socialdemokratisk tidning.

Artikeln i detta fall är liberalsk och ör för homsexualitet inom islam. Artikeln handlar om en intervju mellan journalisten Nedjma och Imamen Ludovic-Mohamed Zahed.

Dem diskuterar om homsexualitet. Mohamed som jag väljer att kalla honom betonar att de inte finns något förbund mot homsexualitet inom Koranen, vilket är islams heliga skrift.