Innehållsförteckning
Könsroller i en religion - slutsater av undersökningen

Utdrag
Undersökningen gjordes genom att intervjua tre personer. Alla tror på Gud och har kristendom som religion.

Till frågan om det finns tydliga könsroller svarade två av dem att det finns roller baserat på könen som också visas i samhället, i form av det normativa tänket att kvinnan ska vara hemma och omhänderta barnen medan mannen är ute och försörjer sin familj.

Den ena svarade att orsaken till rollernas uppkomst är av biologiska skäl. Att kvinnan kan föda barn och mannen har mer muskelmassa är av en anledning och att det både är jämställt och rättvist att dessa roller finns för att inget kön och därmed könsroll är bättre än den andra.

Den andra svarade likadant men menar att anledningen till rollernas uppkomst beror på samhällets syn på kvinnor men att religioner förklarar dessa roller på könens olika biologiska egenskaper.