Identitet kön hinduiska | Religion | B i betyg

Inledning
Några av dem är relativt äldre nu, och det är inte ovanligt att fria kvinnor från över- ochmedelklassen. Några av dem har uppnått kommersiell och politisk framgång.

Utdrag
I Indien fanns det flera kvinnor som tjänade som stora politiska personer, såsom Indira Gandhi (1917-1984).

Därför beror kvinnornas ställning särskilt på socioekonomiska förhållanden. Men kön påverkar inte bara socioekonomisk status utan påverkar också ålder, civilstånd och sexuellt beteende.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter