Introduktion
Kön och tradition är viktigare än religion. Detta innebär att många judars syn på maskulinitet och kvinnlighet kan påverkas i grunden bara i liten utsträckning

eller inte alls av vad Tanakh och Talmud skrev. Tvärtom kan det vara en helt annan faktor som har störst påverkan.

Utdrag
Baserat på detta kan man säga att den mänskliga normen i religiös litteratur är den roll som sonen eller fadern spelar.

Om du tänker på det kan det inte vara förvånande, även om de två kreativa berättelserna i Tanakh uttrycker kvinnliga åsikter. En av gudarna skapade både män och kvinnor.

De var olika när Tanakh skapades. Verken återspeglar tidens kultur och värderingar. Och bör komplettera varandra. I det andra skapas kvinnor från mäns revben.

Det kan kännas som att kvinnor är underordnade män, men en annan möjlig förklaring är att det betyder att män och kvinnor är en.

Att skapa i Guds avbild är också mycket viktigt: "Gud skapade människan till sin egen avbild och skapade honom efter Guds avbild.