Judendom identitet kön | Religion | B i betyg

Inledning
Kön och tradition är viktigare än religion. Detta innebär att många judars syn på maskulinitet och kvinnlighet kan påverkas i grunden bara i liten utsträckning

eller inte alls av vad Tanakh och Talmud skrev. Tvärtom kan det vara en helt annan faktor som har störst påverkan.

Utdrag
Baserat på detta kan man säga att den mänskliga normen i religiös litteratur är den roll som sonen eller fadern spelar.

Om du tänker på det kan det inte vara förvånande, även om de två kreativa berättelserna i Tanakh uttrycker kvinnliga åsikter. En av gudarna skapade både män och kvinnor.

De var olika när Tanakh skapades. Verken återspeglar tidens kultur och värderingar. Och bör komplettera varandra. I det andra skapas kvinnor från mäns revben.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter