Introduktion
Grunden för den judiska uppfattningen av Gud är konceptet att Gud är unik. Därför är judendomen en monoteistisk religion. Detta återspeglas i den judiska trosbekännelsen, där Gud sägs ha 72 namn.

Det kanske vanligaste är Jehova (Yehweh, YHVH), vilket betyder "Jag är mig själv? Bakgrunden till detta namn är berättelsen om hur Gud framträdde i Mose i brinnande form i Bibeln. När Mose frågade vem som var den brinnande busken, svarade: "Jag är den jag är.

Utdrag
Godt och ont Enligt judendomen har Guds skapelse varit en perfekt himmel från början. I den första mänskliga mytologin beordrades de att ta hand om skapelsen.

De är förbjudna att äta frukten av kunskapens träd. Kvinnan frestades av ormen och bröt mot Guds vilja och uppmanade sedan mannen att följa efter.

Genom att äta från kunskapens träd fick de förmågan att skilja det goda från det onda. De är inte längre som oskyldiga barn. Detta kallas "falla i synd" och får ondskan att komma in i skapelsen: